27 09 2006

OLGU HAKKINDA BİR GÖRÜŞ

      Olgu,doğruluğu ispatlanabilen ifadeler veya cümlelerdir.Günlük hayatımızda yoğun olarak kullandığımız bir kelimedir.Daha çok genel ifadeler içinde kullandığımız olmaktadır.Genel ifadeler için kullanmak bence yanlıştır.Olgu daha çok kesin ifadeler içermelidir.Kesinliğe ulaşmak için bir çok yolun olması gerekir.Bu yollar birleştiği zaman olgu ifadesine veya cümlesine ulaşmalıyız.Kavram ve olgu arasında ilişki vardır.Kavram daha çok  olay yada düşüncenin ifadesi olabilir.Bunun için göç olgusu yerine göç kavramı demek daha uygun düşer.Basit anlamda kesin doğru olan ifadelerdir.Örneğin “Gelir gider dengesini oluşturan ülkelerde sağlıklı bir ekonomi vardır.” cümlesi basit bir olgu cümlesidir.Aynı zamanda olgu daha çok bilimsel bir çalışmanın ürünüdür.Gerçeklerin birleşmesinin ifadesidir.Sosyal bilimlerde çeşitli varsayımlarla bir olgu cümlesi oluşturabiliriz.Örneğin yukarıdaki cümlenin bir olgu cümlesi olduğunu ispatlayabiliriz. 

Gelir-gider dengesi oturmazsa borç sorunu çıkar.

Yatırımlar için  kaynak ayrılamaz.

Yatırımı az olan ülkeler gelişmemiş ülkelerdir.

Yatırımı az olan ülkelerde hizmetler sağlıklı yürüyemez.

 Hizmetlerin az olduğu ülkelerde hayat standardı düşük olur.Dolayısı ile bütün bu cümleler bizi “Gelir-gider dengesini oluşturan ülkeler gelişmiştir.” olgu cümlesine ulaştırabilir.Genelleme ise çoğunluğu temsil eder.Mutlak bir doğru değildir.Genelleme ile olgu cümlelerini birbirine karıştırmamak lazımdır.

                                                     

257
0
0
Yorum Yaz